Regler

Brugerbetingelser

§1 For at deltage i My Free Farm er det nødvendigt at acceptere brugerbetingelserne.

§2 My Free Farm stiller muligheden til rådighed for at brugerne kan kommunikere indbyrdes med hinanden. For indholdet i skrift og billeder er brugerne selv ansvarlige. Pornografisk, racistisk, krænkende eller andet indhold, som støder mod gældende ret kan føre til den øjeblikkelige sletning af kontoen. Dette gælder generelt for misbrug af denne kommunikationsmulighed.

§3 Ingen bruger har krav på deltagelse i My Free Farm. Ejeren forbeholder sig ret til at slette spillere, som overtræder disse brugerbetingelser, gældende love eller god skik og opførsel.

§4 Snyd i spillet:
(1) Hver spiller er forpligtet til kun at bruge én konto, såkaldte "multis" er ikke tilladt.
(2) Foræringer, kreditgivelse eller handler med ekstrem fordel for den ene part er ikke gyldige indenfor spillet, den deraf følgende ulempe for en konto til fordel for en anden bliver straffet med sletning.
(3) Særligt fordelagtige betingelser mellem spillerne, især overfor den ene part, bliver grundigt kontrolleret.
(4) Bugs skal indrapporteres omgående og må ikke bruges til egen eller venligtsindede kontis fordel.
(5) Huller i spillet, som kan give en uforudset kapitalgevinst og som ikke er nævnt eksplicit her, men som alligevel kan udnyttes til at spille unfair, må ikke benyttes, idet sletning af kontoen derved kan følge.

§5 Bots eller andre redskaber til at gøre indflydelse på spillet er strengt forbudt.

§6 My Free Farm tager intet ansvar for skader, som er opstået som følge af at spille spillet. Skadeserstatning er under alle omstændigheder udelukket.

§7 Medlemsskabet kan til enhver tid afsluttes med sletningen af kontoen.

§8 Anvisningerne fra administratorerne og moderatorerne skal følges.

§9 Virtuelle genstande må ikke hverken sælges, købes eller byttes for "rigtige" penge.

§10 Skulle én af disse paragraffer vise sig at være ugyldig, bliver gyldigheden af de andre paragraffer ikke berørt heraf.